ادارات شهرستانی  

شهرستان میناب

نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

پست الکترونیک

رضا

اوژند

رئیس اداره

رسمی

74/2/16

لیسانس

مدیریت امور فرهنگی

07642224199

Minab.hormozgan@farhangmail.ir

اسمعیل

جهانگیری

کارشناس امور فرهنگی ،رسانه وتبلیغات

آزمایشی

85/6/4

فوق لیسانس

الهیات ومعارف اسلامی

07642224199

Minab.hormozgan@farhangmail.ir

عاطفه

 

علیایی طیب شاهی

کارشناس اموراداری

رسمی

92/1/17

فوق لیسانس

علوم اجتماعی

07642224199

Minab.hormozgan@farhangmail.ir

مسعود

بیژنی

کارپرداز

رسمی

74/9/1

فوق دیپلم

امورفرهنگی

07642224199

Minab.hormozgan@farhangmail.ir

 

شهرستان رودان

نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

پست الکترونیک

جلیل

محمودی زاده

 

سرپرست اداره

قرارداد کار معین

88/1/1

لیسانس

تاریخ

07642881960

rodan.hormozgan@farhangmail.ir

نصرالله

شریفی

کارشناس فرهنگی

رسمی

73/4/2

لیسانس

مدیر یت امور فرهنگی

07642881960

rodan.hormozgan@farhangmail.ir

سعید

دهقانی

روابط عمومی

قرارداد کار معین

71/6/1

دیپلم

کاربردکامپیوتر

07642881960 

rodan.hormozgan@farhangmail.ir

موسی

رونما

امور فرهنگی

قرارداد کار معین

87/6/1

لیسانس

دینی و عربی

07642881960

rodan.hormozgan@farhangmail.ir

مرتضی

زارعی جغینی

دبیرخانه( مسئول مجتمع فرهنگی هنری شیخ طوسی)

قرارداد کار معین

75/4/21

دیپلم

کامپیوتر

07642881960

rodan.hormozgan@farhangmail.ir

علی

بهرامی

کتابدار(مجتمع فرهنگی هنری علامه حلی)

قرارداد کار معین

75/1/18

فوق دیپلم

ادبیات

07642881960

rodan.hormozgan@farhangmail.ir

محمد

درویش زاده

 

کارگری

78/9/27

ابتدایی

محمد

07642881960

rodan.hormozgan@farhangmail.ir

 

شهرستان بندرلنگه

نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

پست الکترونیک

وحید

امیری

سرپرست اداره

قرارداد کار معین

85/10/1

لیسانس

علوم اجتماعی

07644221522

lenge.hormozgan@farhangmail.ir

کبری

خاوند

حسابدار

پیمانی

77/12/1

لیسانس

مدیریت امور بانکی

07644221522

lenge.hormozgan@farhangmail.ir

زمزم

عباس زاده

کارشناس امور فرهنگی

رسمی

83/9/21

فوق لیسانس

مدیریت مالی

07644221522

lenge.hormozgan@farhangmail.ir

عبدالرسول

آهکی

راننده

کارگری

83/2/1

فوق دیپلم

روابط عمومی

07644221522

lenge.hormozgan@farhangmail.ir

محمد

آتش پرور

کتابدار

کارگری

76/4/17

ابتدایی

 

07644221522

lenge.hormozgan@farhangmail.ir

 

شهرستان بستک 

نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

پست الکترونیک

داود

دادوند

سرپرست اداره

قرارداد کار معین

86/5/28

لیسانس

مدیریت امور فرهنگی

07644321291

bastak.hormozgan@farhangmail.ir

هادیه

عابدی

اداری ومالی

قرارداد کار معین

85/10/1

فوق لیسانس

آموزش زبان فارسی

07644321291

bastak.hormozgan@farhangmail.ir

یونس

محمدی

کارشناس امور فرهنگی ،رسانه وتبلیغات

آزمایشی

90/7/1

لیسانس

زبان و ادبیات فارسی

07644321291

bastak.hormozgan@farhangmail.ir

 

شهرستان بندرخمیر

نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

پست الکترونیک

کاظم

قنبری

سرپرست اداره

آزمایشی

87/11/13

تحصیلات حوزه ای سطح 2

حوزوی

07633225007

khamir.hormozgan@farhangmail.ir

حسین

محمد حسینی

امور هنری

قرارداد کار معین

78/12/28

دیپلم

علوم تجربی

07633225007

khamir.hormozgan@farhangmail.ir

 

شهرستان پارسیان

نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

پست الکترونیک

عبدالرضا

شیبانی

رئیس اداره

آزمایشی

87/9/1

تحصیلات حوزه ای سطح 2

حوزوی

07644624511

parsiyan.hormozgan@farhangmail.ir

محمد

دسترس

کارشناس امور فرهنگی ،دینی و رسانه

آزمایشی

89/9/10

لیسانس

علوم اجتماعی

07644624511

parsiyan.hormozgan@farhangmail.ir

پیمان 
احمدی 
کارشناس فرهنگی، دینی و رسانه 
پیمانی 
99/7/1
فوق لیسانس  
زبان و ادبیات فارسی
07644624511

parsiyan.hormozgan@farhangmail.ir

 


 

شهرستان حاجی آباد

نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

پست الکترونیک

کاظم

قاسم زاده

رئیس اداره

آزمایشی

88/3/5

لیسانس

فلسفه

07635422180

hajiabad.hormozgan@farhangmail.ir

حمیدرضا

خراسانی پور

کارشناس امور فرهنگی ،رسانه وتبلیغات

پیمانی

88/1/1

لیسانس

ادبیات فارسی

07635422180

hajiabad.hormozgan@farhangmail.ir

غلامرضا

حسن زاده

سرایدار

قرارکار معین

87/10/15

دیپلم

برق

07635422180

hajiabad.hormozgan@farhangmail.ir

 

شهرستان قشم

نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

پست الکترونیک

سید احمد

حسینی

رئیس اداره

رسمی

91/1/1

تحصیلات حوزه ای سطح 2

حوزوی

07635242297

 

صالحه

ایرانمنش

کارشناس امور اداری

قرارداد کار معین

83/5/10

لیسانس

علوم تربیتی

07635242297

 

محمد مهدی

حسام پور

کارشناس امور فرهنگی ،رسانه وتبلیغات

آزمایشی

87/5/1

لیسانس

ادبیات فارسی

07635242297

 

 

جزیره هرمز

نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

پست الکترونیک

مهدی

سلامتی هرمزی

سرپرست اداره

رسمی

89/10/1

لیسانس

کامپیوتر

07635322951

hormoz.hormozgan@farhangmail.ir

یاسر

دانه چین

متصدی

قرارداد کار معین

87/3/1

فوق دیپلم

حسابداری

07635322951

hormoz.hormozgan@farhangmail.ir

ابراهیم

رنجبری پازیارتی

پیشخدمت

قرارداد کار معین

78/7/5

دیپلم

ادبیات

07635322951

hormoz.hormozgan@farhangmail.ir

مصیب

زارعی

روابط عمومی

کارگری

89/4/1

دیپلم

کاربرد کامپیوتر

07635322951

hormoz.hormozgan@farhangmail.ir

 

شهرستان جاسک                            

نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

پست الکترونیک

عبدالرحمان

لشکری زاده

سرپرست اداره

قرارداد کار معین

88/1/1

لیسانس

دینی و عربی

07642521537

jask.hormozgan@farhangmail.ir

مراد

شهدادی

کارشناس فرهنگی

قرارداد کار معین

84/1/15

لیسانس

روانشناسی

07642521537

jask.hormozgan@farhangmail.ir

عالیه

آخوند زاده

امور اداری

کارگری

79/7/1

سیکل/راهنمایی

-

07642521537

jask.hormozgan@farhangmail.ir

 

شهرستان سیریک

نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

پست الکترونیک

مصطفی

کریمی زاده

مسئول نمایندگی

پیمانی

88/1/1

لیسانس

حسابداری

07642374259

cirik.hormozgan@farhangmail.ir

عباس

بلدان

کارشناس امور فرهنگی

قرارداد کار معین

85/6/11

لیسانس

مدیریت امور فرهنگی

07642374259

cirik.hormozgan@farhangmail.ir

یونس

کرمشاهی

کارشناس امور هنری و سینمایی و سمعی و بصری

رسمی

96/9/1

لیسانس

حسابداری

07642374259

cirik.hormozgan@farhangmail.ir

شمسی
ملاحی 
کارشناس امور هنری 
رسمی 
99/12/1
فوق لیسانس
هنر چوب 
07642374259

cirik.hormozgan@farhangmail.ir

 

شهرستان ابوموسی

نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

پست الکترونیک

شیرزاد

حسنی

رئیس اداره

آزمایشی

89/12/1

تحصیلات حوزه ای سطح 2

حوزوی

07635623874

abomosa.hormozgan@farhangmail.ir

 

شهرستان بشاگرد

نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

پست الکترونیک

فاضل

رستمی

کارشناس امورهنری ،سینمایی وسمعی وبصری

پیمانی

99/7/1

فوق لیسانس

الهیات ومعارف اسلامی

42531039