نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

شماره داخلی

پست الکترونیک

رضا

کمالی زرکانی

مدیرکل

رسمی

97/10/26

فوق لیسانس

ادبیات نمایشی

07633446545

202

Modirkol.hormozgan@farhangmail.ir

علی

بندرعباسی غلامی

معاون توسعه مدیریت و منابع

رسمی

88/10/22

لیسانس

حسابداری

07633446541

216

moavenatemali.hormozgan@farhangmail.ir

صادق

ارشیا

معاون امور فرهنگی ورسانه ای

رسمی

83/5/1

لیسانس

حقوق قضایی

07633446541

215

moavenatefarhangi.hormozgan@farhangmail.ir

حسین

محسنی

معاون امور هنری و سینمایی

آزمایشی

88/3/1

لیسانس

مدیریت دولتی

07633446541

238

cinamaei.hormozgan@farhangmail.ir