حوزه مدیریت


نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

شماره داخلی

پست الکترونیک

مجید

اکبری کهتکی

مسئول دفتر مدیر کل

آزمایشی

83/9/25

لیسانس

مدیریت امور فرهنگی

07633446541

202

-

غلامرضا

سلمانی

مسئول دفتر مدیرکل

قراردادی

80/7/9

سیکل

-

07633446541

202

-

ایرج

مرادی

سرایدارو پیشخدمت

قراردادی (کارگری)

72/2/26

دیپلم

عکاسی

07633446541

212

-

عبدالرضا

صالح صابر

مشاور مدیرکل

رسمی

84/4/15

فوق لیسانس

مدیریت امور مالی

07633446541

252

-

محمود

شریفی

راننده

قراردادی

76/4/24

لیسانس

مدیریت فرهنگی

07633446541

 

-

اداره حراست


نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

شماره داخلی

پست الکترونیک

مهران

دمادم

رئیس اداره امور حراست

رسمی

92/11/1

لیسانس

گرافیک

07633446541

211

-

ناصر

ذاکری

متصدی حراست

قراردادی

83/6/15

لیسانس

مدیریت فرهنگی

07633446541

210

-

جعفر

حیدری

نگهبان

قراردادی

76/7/1

پنجم ابتدایی

پنجم ابتدایی

07633446541

 

-

علی

تاجی پور

نگهبان

قراردادی

84/6/6

سیکل

سیکل

07633446541

 

-

موسی

برمغازه

نگهبان

قراردادی(کارگری)

70/5/16

سیکل

سیکل

07633446541

 

-

 

 

گروه قرآن و عترت


نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

شماره داخلی

پست الکترونیک

مصطفی

رجبیان

سرپرست گروه قرآن و عترت ،مسئول ستاد اقامه نماز

ومسئول شورای فرهنگ عمومی

قراردادی

85/9/18

دیپلم

ریاضی فیزیک

07633446541

233

ghorani.hormozgan@farhangmail.ir

Farhang.hormozgan@farhangmail.ir

غلامرضا

اولی بندری

کارشناس علوم قرآن و عترت

 

قراردادی

80/2/16

لیسانس

مدیریت امور فرهنگی

07633446541

233

ghorani.hormozgan@farhangmail.ir

زینب

دهکردی

کارشناس علوم قرآن و عترت

رسمی

94/12/15

لیسانس

الهیات و معارف اسلامی

07633446541

233

ghorani.hormozgan@farhangmail.ir

 

مسئول روابط عمومی


نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

شماره داخلی

پست الکترونیک

مهدی

نیرومند

مسئول روابط عمومی

رسمی

86/11/1

لیسانس

تاریخ

07633446541

206

ravabet.hormozgan@farhangmail.ir

مریم

نیکپور

کارشناس روابط عمومی

رسمی

72/9/21

لیسانس

زیست شناسی

07633446541

206

ravabet.hormozgan@farhangmail.ir

حسن

مرادی

کارشناس روابط عمومی

قراردادی

84/5/12

لیسانس

مدیریت فرهنگی

07633446541

206

ravabet.hormozgan@farhangmail.ir

 

 

 

 

کارشناس امور حقوقی  و ارزیابی عملکرد


نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

شماره داخلی

پست الکترونیک

صادق

ارشیا

کارشناس حقوقی

رسمی

83/5/1

لیسانس

حقوق

07633446541

215

arzyabi.hormozgan@farhangmail.ir

المیرا

ذاکری

کارشناس ارزیابی و عملکرد

پیمانی

94/12/22

فوق لیسانس

فناوری پزشکی

07633446541

244

arzyabi.hormozgan@farhangmail.ir

 

گروه فناوری و اطلاعات


نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

شماره داخلی

پست الکترونیک

فرزانه سادات

سلمانی

مسئول واحد رایانه

قراردادی

85/8/30

لیسانس

کامپیوتر مهندسی نرم افزار

07633446541

220

rayaneh.hormozgan@farhangmail.ir

زینب

بهرامی

کارشناس رایانه

قراردادی

87/11/7

لیسانس

علوم کامپیوتر

07633446541

220

rayaneh.hormozgan@farhangmail.ir

 

گروه کار و اشتغال


نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

شماره داخلی

پست الکترونیک

عقیل

کاظمی

کارشناس اشتغال

رسمی

84/2/1

لیسانس

حسابداری

07633446541

205

Eshteghal.hormozgan@farhangmail.ir

کلثوم

جعفری

کارشناس اشتغال

پیمانی

83/5/1

لیسانس

علوم اجتماعی -پژوهشگری

07633446541

205

Eshteghal.hormozgan@farhangmail.ir

پژوهش و پدافند غیرعامل


نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

شماره داخلی

پست الکترونیک

محمد

میردادی

مسئول پژوهش و حقوق شهروندی

رسمی

94/12/12

فوق لیسانس

تاریخ ایران اسلامی

07633446541

251

 

فرشاد

محمدی

کارشناس پدافند غیرعامل

رسمی

85/11/1

لیسانس

مدیریت امور فرهنگی

07633446541

222

-

 

آموزش


نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

شماره داخلی

پست الکترونیک

گوهر

محمد حسینی

مسئول آموزش

قراردادی

84/6/1

لیسانس

حقوق قضایی

07633446541

209

amoozesh.hormozgan@farhangmail.ir

خورشید

بهمنی

کارشناس آموزش

قراردادی

82/5/1

لیسانس

مدیریت فرهنگی

07633446541

209

amoozesh.hormozgan@farhangmail.ir

فاطمه

مهدی زاده

کارشناس آموزش

رسمی

94/12/15

فوق لیسانس

فرهنگ و زبانهای باستانی

07633446541

209

amoozesh.hormozgan@farhangmail.ir

 

 

 

 

 

 

مسئول سرای هنری


نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

شماره داخلی

پست الکترونیک

غلامرضا

رحیمیان

مسئول سرای هنری

قراردادی

80/8/9

لیسانس

مدیریت امور فرهنگی

 

07633347602

07633347601

-

-

قنبر

راستگو

پیشخدمت

قراردادی(کارگری)

76/1/1

بیسواد

-

07633347602

07633347601

-

-

               

اداره امور اداری مالی و پشتیبانی

نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

شماره داخلی

پست الکترونیک

علی

بندرعباسی غلامی

معاون توسعه مدیریت و منابع

رسمی

88/10/22

لیسانس

حسابداری

07633446541

216

moavenatemali.hormozgan@farhangmail.ir

سپیده

غلامشاهی

مسئول دفتر معاونت مالی و فرهنگی

آزمایشی

77/1/15

لیسانس

حسابداری

07633446541

214

-

زینب

شجاعی خورگو

مسئول امور اداری و مالی

رسمی

75/6/24

دیپلم

ادبیات

07633446541

230

kargozini.hormozgan@farhangmail.ir

سمیه

کریم پور

کارشناس امور اداری

آزمایشی

77/11/18

لیسانس

کامپیوتر

07633446541

230

kargozini.hormozgan@farhangmail.ir

صفورا

شریفی مارمی

کارشناس امور اداری(رفاه و آموزش کارکنان)

قراردادی

80/7/27

لیسانس

مدیریت فرهنگی

07633446541

248

kargozini.hormozgan@farhangmail.ir

کیانوش

امیری

مسئول بایگانی

قراردادی

84/5/15

لیسانس

مدیریت فرهنگی

07633446541

224

-

سمیه

باوقار

مسئول امور مالی

آزمایشی

78/2/10

لیسانس

حسابداری

07633446541

226

mali.hormozgan@farhangmail.ir

کلثوم

دهنوی زاده

کارشناس حقوق و دستمزد

پیمانی

81/7/1

فوق دیپلم

حسابداری

07633446541

225

mali.hormozgan@farhangmail.ir

فاطمه

خاشعی

کارشناس طرحهای عمرانی

رسمی

74/1/15

لیسانس

حسابداری

07633446541

225

mali.hormozgan@farhangmail.ir

بتی

امیری توسلی

کارشناس امور شهرستانها

قراردادی

78/2/1

دیپلم

ادبیات

07633446541

225

mali.hormozgan@farhangmail.ir

بدریه

برازنده

کارشناس اعتبارات جاری

رسمی

83/7/15

فوق لیسانس

برنامه ریزی امور فرهنگی

 

07633446541

225

mali.hormozgan@farhangmail.ir

مهری

دریایی هنگامی

مسئول دبیرخانه

رسمی

75/9/11

لیسانس

علوم ارتباطات روزنامه نگاری

07633446541

207

Dabirkhaneh.hormozgan@farhangmail.ir

رحیم

حسن زاده

متصدی اموردفتری و بایگانی

قراردادی(کارگری)

87/2/2

لیسانس

مدیریت فرهنگی

07633446541

234

Dabirkhaneh.hormozgan@farhangmail.ir

رضا

سالاری زاده

متصدی امور دفتری و بایگانی

قراردادی

82/7/1

لیسانس

مدیریت فرهنگی

07633446541

234

Dabirkhaneh.hormozgan@farhangmail.ir

زهرا

دولتی

اپراتور

قراردادی

74/7/17

دیپلم

ادبیات

07633446541

234

Dabirkhaneh.hormozgan@farhangmail.ir

ماه بانو

موقر

اپراتور

قراردادی

87/9/20

لیسانس

حسابداری

07633446541

234

Dabirkhaneh.hormozgan@farhangmail.ir

مهرداد

رنجبری

مسئول کارپردازی

رسمی

96/8/9

لیسانس

دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

07633446541

236

-

داود

نخجیری

جمعداراموال

رسمی

76/12/1

دیپلم

فرهنگ و ادب

07633446541

223

-

حسن

سلیمی

مسئول انبار

قراردادی

79/7/6

فوق دیپلم

فوق دیپلم

07633446541

 

-

جواد

ذاکری

راننده

قراردادی

82/3/3

دیپلم

فنی

07633446541

 

-

محمد

شعبانی ایسینی

راننده

قراردادی

76/3/7

سیکل

سیکل

07633446541

 

-

غلام

شهابی

پیشخدمت

قراردادی(کارگری)

87/10/11

لیسانس

مدیریت فرهنگی

07633446541

231

-

کرامت

خورشید زاده

پیشخدمت

قراردادی(کارگری)

74/7/1

پنجم ابتدایی

پنجم ابتدایی

07633446541

231

-

اسماعیل

همتایی

پیشخدمت

قراردادی

79/8/1

پنجم ابتدایی

پنجم ابتدایی

07633446541

231

-

مریم

جولایی

کارشناس پیگیری امور عمومی

رسمی

94/12/15

فوق لیسانس

حسابداری

07633446541

244

Dabirkhaneh.hormozgan@farhangmail.ir

 

دفتر طرحهای عمرانی 


نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

شماره داخلی

پست الکترونیک

عبدالصمد

صابری

مسئول دفتر فنی

قراردادی

81/5/14

لیسانس

مدیریت امور فرهنگی

07633446541

 

omrani.hormozgan@farhangmail.ir

حسین

حسین پور

متصدی دفتر فنی

قراردادی

83/11/1

لیسانس

مدیریت امور فرهنگی

07633446541

 

omrani.hormozgan@farhangmail.ir

رضا

رستمی لیاولی

مسئول امور عمومی ومالی

پیمانی

99/12/2

لیسانس

حقوق

07633446541

 

omrani.hormozgan@farhangmail.ir

گروه برنامه و بودجه


نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

شماره داخلی

پست الکترونیک

لیلی

ذاکری

کارشناس بودجه

رسمی

78/4/13

لیسانس

حسابداری

07633446541

 

bodjeh.hormozgan@farhangmail.ir

معاونت امور سینمایی و هنری


نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

شماره داخلی

پست الکترونیک

حسین

محسنی

معاون امور هنری و سینمایی

آزمایشی

88/3/1

لیسانس

مدیریت دولتی

07633446541

238

cinamaei.hormozgan@farhangmail.ir

خوبیار

سالاری

سرپرست امور سینمایی

قراردادی

79/9/26

فوق دیپلم

درجه 4 هنری فیلمسازی

07633446541

239

cinamaei.hormozgan@farhangmail.ir

امین

دستکار

کارشناس امور سینمایی

پیمانی

94/12/15

فوق لیسانس

فیلمسازی

07633446541

239

cinamaei.hormozgan@farhangmail.ir

 

 

امور هنری


نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

شماره داخلی

پست الکترونیک

مصیب

داوری

سرپرست امور هنری

پیمانی

94/6/1

لیسانس

نمایش گرایش کارگردانی

07633446541

237

omorehonari.hormozgan@farhangmail.ir

علیرضا

داوری

کارشناس اموهنری(هنرهای تجسمی)

پیمانی

94/6/1

لیسانس

نمایش گرایش کارگردانی

07633446541

213

omorehonari.hormozgan@farhangmail.ir

احسان

رضایی تازیانی

کارشناس امور هنری(تئاتر)

آزمایشی

92/11/1

لیسانس

 

07633446541

213

omorehonari.hormozgan@farhangmail.ir

اکرم

فلاح پور

کارشناس امور هنری(آموزشگاه آزاد هنری)

آزمایشی

82/11/15

لیسانس

آمار و برنامه ریزی

07633446541

213

omorehonari.hormozgan@farhangmail.ir

مجید

ایرانمنش

متصدی امور هنری(موسیقی)

قراردادی

82/1/1

سیکل

-

07633446541

213

omorehonari.hormozgan@farhangmail.ir

معاونت امور فرهنگی


نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

شماره داخلی

پست الکترونیک

صادق

ارشیا

معاون امور فرهنگی ورسانه ای

رسمی

1/5/83

لیسانس

حقوق

07633446541

215

moavenatefarhangi.hormozgan@farhangmail.ir

امیر

غنی زاده

سرپرست اداره امور فرهنگی

قراردادی

28/12/89

لیسانس

ارتباطات

07633446541

218

omorefarhangi.hormozgan@farhangmail.ir

راضیه

دبیری

کارشناس امور فرهنگی

ذاکری

10/5/79

لیسانس

علوم ارتباطات

07633446541

221

omorefarhangi.hormozgan@farhangmail.ir

سهیلا

ذاکری

کارشناس چاپ

ذاکری

1/12/79

لیسانس

حسابداری

07633446541

219

omorefarhangi.hormozgan@farhangmail.ir

بلقیس

بهزادی

کارشناس امور فرهنگی

بهزادی

1/6/94

لیسانس

ادبیات فارسی

07633446541

221

omorefarhangi.hormozgan@farhangmail.ir

محمد

سایبانی

کارشناس امورفرهنگی

قراردادی

1/5/83

لیسانس

بازیگری

07633446541

219

omorefarhangi.hormozgan@farhangmail.ir

محمد

میر حسنی

مسئول انبار کتاب

قراردادی

1/7/83

پنجم ابتدایی

پنجم ابتدایی

07633446541

217

omorefarhangi.hormozgan@farhangmail.ir

انوشیروان

پیشدار

کارشناس برنامه ریزی فناوری های نوین فرهنگی و هنری

رسمی

 

لیسانس

مدیریت دولتی

07633446541

218

omorefarhangi.hormozgan@farhangmail.ir

گروه امور رسانه


نام

نام خانوادگی

پست

نوع رابطه استخدامی

تاریخ انتصاب

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تلفن ثابت محل کار

شماره داخلی

پست الکترونیک

فرخنده

جلالی

رئیس گروه امور فرهنگی و رسانه

رسمی

11/6/82

لیسانس

ادبیات

07633446541

253

jarideh.hormozgan@farhangmail.ir

شریفه

سالاری زاده

کارشناس امور فرهنگی (کانون های تبلیغاتی)

رسمی

27/8/91

فوق لیسانس

تاریخ

07633446541

253

jarideh.hormozgan@farhangmail.ir

زهره

شاه خاه

کارشناس امور آگهی ها

قراردادی

6/4/80

لیسانس

حسابداری

07633446541

253

jarideh.hormozgan@farhangmail.ir

حجت

محمودی

کارشناس امور فرهنگی (اسامی بیگانه)

کارشناس رسانه های دیجیتال

پیمانی

11/6/85

لیسانس

علوم ارتباطات اجتماعی

07633446541

253

jarideh.hormozgan@farhangmail.ir

مریم

افشاری

کارشناس امور آگهی ها

قراردادی

1/10/81

فوق لیسانس

حقوق

07633446541

241

jarideh.hormozgan@farhangmail.ir