لیست اهدای کتاب به ارگانهای دولتی ،کتابخانه های عمومی و مراکز فرهنگی ، هنری و مذهبی سال 99               لیست اهدای کتاب به ارگانهای دولتی ،کتابخانه های عمومی و مراکز فرهنگی ، هنری و مذهبی

                                                                                      سال 99

 

ردیف
عنوان
تعداد
فایل

1

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بستک

1000

دریافت فایل

2

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب

1100

دریافت فایل

3

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پارسیان

1000

دریافت فایل

4

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودان

1100

دریافت فایل

5

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بشاگرد

1000

دریافت فایل

6

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان حاجی آباد

1000

دریافت فایل

7

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرخمیر

1000

دریافت فایل

8

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرلنگه

1000

دریافت فایل

9

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جاسک

1000

دریافت فایل

10

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سیریک

1000

دریافت فایل

11

مؤسسه قرآنی و عترت جوانان محب خامس آل عبا

400

دریافت فایل

12

سازمان عقیدتی سیاسی پایگاه شکاری شهید عبدالکریمی بندرعباس

800

دریافت فایل

13

آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس

300

دریافت فایل

14

انجمن خیریه امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (ع) بندرعباس

500

دریافت فایل

15

روستای کشار چمردان بندرخمیر

300

دریافت فایل

16

فرهنگسرای انقلاب بندرعباس

500

دریافت فایل

17

دفتر تسهیلگری و توسعه محلی آیت ا... غفاری و فرودگاه قدیم

400

دریافت فایل

18

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان

1000

دریافت فایل

19

انجمن یاوران سلامت اجتماعی

100

دریافت فایل

20

انجمن مولفان و نویسندگان

500

دریافت فایل

 

جمع کل

15000