فرم کمک های ابلاغی استان و شهرستان (شش ماهه اول سال 99)

 

ردیف

عنوان تفاهم نامه

تاریخ تفاهم نامه

نام انجمن

نام موسسه

شخص حقیقی

میزان کمک یااعانه (میلیون ریال )

دریافت فایل تفاهم نامه

1

حمایت و مشارکت دربرگزاری  دهمین کنگره بین المللی امام سجاد(ع) 

99/5/1

 

کانون مساجد

 

150

دریافت فایل

2

مشارکت و حمایت از تولیدفیلم مستند(ممتد)

 

99/4/1

انجمن سینمای جوان

 

 

10

دریافت فایل

3

برگزاری هفتمین جشن عکس هرمزگان  به صورت مجازی

 

99/3/1

انجمن عکاسان

 

 

55

دریافت فایل

4

برگزاری جشنواره تئاترمونولوگ بااولویت کرونا

 

99/2/1

انجمن هنرهای نمایشی

 

 

70

دریافت فایل

 

فرم کمک های ابلاغی استان( شش ماهه دوم سال 99)

ردیف

عنوان تفاهم نامه

شماره تفاهم نامه /تاریخ تفاهم نامه

شماره برنامه

نام انجمن

نام موسسه

شخص حقیقی

میزان کمک یااعانه (میلیون ریال )

دریافت فایل

1

حمایت ومشارکت دربرگزاری جشنواره استانی فیلم مقاومت وجشنواره شعررازهای ارغوانی

99/71/1

99/7/3

1703058

سازمان بسیج هنرمندان

-

-

50

دریافت فایل


2

حمایت ومشارکت دربرگزاری نمایشگاه دستاوردهاوتوانمندی های عشایرودوره آموزشی کارآفرینی ویژه فعالان روستا وعشایر

99/007

99/2/1

1703058

کانون مساجد

-

-

300

دریافت فایل

3

حمایت ومشارکت دربرگزاری روزخبرنگار

99/29/1

99/5/4

1705015

خانه مطبوعات

-

-

308

دریافت فایل

4

حمایت ومشارکت دربرگزاری نمایشگاه دستاوردهاوتوانمندی های عشایرودوره آموزشی کارآفرینی ویژه فعالان روستا وعشایر

99/007

99/2/1

1703058

کانون مساجد

-

-

80

دریافت فایل

5

حمایت ومشارکت دربرگزاری تولیدفیلم انجیرهای معابد

99/29/1

99/7/1

1703058

انجمن سینمای جوان

-

-

10

دریافت فایل

6

حمایت ومشارکت دربرگزاری جشنواره نمایشی سطح استان

99/002

99/2/1

1703058

-

موسسه سورسرنا سهیلی -

-

1000

دریافت فایل

7

حمایت ومشارکت دربرگزاری جشنواره تئاتراستانی

99/003

99/6/1

1703058

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

700

دریافت فایل

8

حمایت ومشارکت دربرگزاری جشنواره تئاتراستانی

99/003

99/6/1

1703058

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

100

دریافت فایل

9

حمایت ومشارکت دربرگزاری هفته کتاب وکتابخوانی

99/125

99/8/21

1703001

انجمن نویسندگان ومولفین

-

-

250

دریافت فایل

10

مشارکت وحمایت ازبرگزاری توسعه ، نشروترویج کتابخوانی

99/008

99/9/1

1703058

موسسه فرهنگی جهانگیرقشم

150

دریافت فایل

11

حمایت ومشارکت دربرگزاری شورای فرهنگ عمومی

99/008

99/9/1

1703037

-

موسسه فرهنگی جهانگیرقشم

-

500

دریافت فایل

12

حمایت ومشارکت دربرگزاری جشنواره نمایشی سطح استان

99/002

99/2/1

1703058

-

موسسه سورسرنا سهیلی -

-

1723

دریافت فایل

13

مشارکت دربرگزاری برنامه های موضوعی اقامه نماز، جشنواره نمازونیایش

99/008

99/9/1

1703001

-

موسسه فرهنگی جهانگیرقشم

100

دریافت فایل

14

حمایت ومشارکت دربرگزاری برنامه فعالیتهای قرآن ، عترت ونماز

99/168

99/10/1

1703058

-

موسسه فرهنگی شهیدعبدالکریمی

-

150

دریافت فایل

15

حمایت ومشارکت دربرگزاری شورای فرهنگ عمومی

99/0011

99/10/1

1703037

موسسه سورسرنا سهیلی -

-

500.

دریافت فایل

16

حمایت ومشارکت دربرگزاری جشنواره مطبوعات وروزخبرنگار

99/0010

99/10/10

1705015

خانه مطبوعات

-

-

100

دریافت فایل

17

مشارکت و حمایت از برگزاری ساخت مستندروستای فرهنگی برتر

99/171/1

99/10/1

1703058

موسسه فرهنگی نیازطلوع قشم

-

250

دریافت فایل

18

حمایت ومشارکت دربرگزاری نمایش تی توک

99/970

99/10/1

1703058

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

10

دریافت فایل

19

حمایت ومشارکت دربرگزاری هشتیمن جشن عکس هرمزگان

99/253

99/12/5

1703058

انجمن عکاسان

-

-

80

دریافت فایل

20

حمایت ومشارکت دربرگزاری جشنواره موسیقی بانوان

99/970

99/10/1

1703058

انجمن هنرهای نمایشی

-

-

15

دریافت فایل

21

حمایت ومشارکت دربرگزاری نمایشگاه دستاوردهاوتوانمندی های عشایرودوره آموزش کارآفرینی

99/007

99/2/1

1703058

کانون مساجد

-

-

400

دریافت فایل

22

حمایت ومشارکت دربرگزاری تولیدفیلم

99/27/1

99/7/1

1703058

انجمن سینمای جوان

-

-

10

دریافت فایل

23

حمایت ومشارکت دراجرای فعالیتهای فرهنگی شهرستانها

99/002

99/2/1

1703058

موسسه سورسرنا سهیلی -

836

دریافت فایل

24

حمایت ومشارکت دراجرای جشنواره خلیج فارس

99/182/1

99/11/1

1703058

موسسه سورسرنا سهیلی -

2/349

دریافت فایل

25

حمایت ومشارکت دراجرای جشنواره خلیج فارس

99/182/1

99/11/1

1705015

موسسه سورسرنا سهیلی -

314

دریافت فایل

جمع کل

10/285