فرم کمک های ابلاغی استان و شهرستان (شش ماهه اول سال 99)

 

ردیف

عنوان تفاهم نامه

تاریخ تفاهم نامه

نام انجمن

نام موسسه

شخص حقیقی

میزان کمک یااعانه (میلیون ریال )

دریافت فایل تفاهم نامه

1

حمایت و مشارکت دربرگزاری  دهمین کنگره بین المللی امام سجاد(ع) 

99/5/1

 

کانون مساجد

 

150

دریافت فایل

2

مشارکت و حمایت از تولیدفیلم مستند(ممتد)

 

99/4/1

انجمن سینمای جوان

 

 

10

دریافت فایل

3

برگزاری هفتمین جشن عکس هرمزگان  به صورت مجازی

 

99/3/1

انجمن عکاسان

 

 

55

دریافت فایل

4

برگزاری جشنواره تئاترمونولوگ بااولویت کرونا

 

99/2/1

انجمن هنرهای نمایشی

 

 

70

دریافت فایل