• پرسش ها متدوال

 
چگونه مجوز موسسه فرهنگی را بگیریم؟
چگونه پس از ارسال مدارک از نحوه سیر گرفتن مجوز اطلاع کسب نماییم؟

چگونه مجوز موسسه فرهنگی را بگیریم؟

برای گرفتن مجوز به نکات ذیل توجه نمایید:

1- تمامی مدارک اعم از کپی کارت ملی و شناسنامه کپی گرفته شود

Top

چگونه پس از ارسال مدارک از نحوه سیر گرفتن مجوز اطلاع کسب نماییم؟
برای اطلاع از سیر گرفتن مجوز می توانید به سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه نمایید
Top