فرم پرسشنامه سنجش رضایت از ارباب رجوع

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه ، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید .

اطلاعات شخصی


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*