ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان خدمت مستقر در میز خدمت الکترونیکی (الکترونیکی/الکترونیکی-حضوری)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد خدمت

آدرس صفحه الکترونیکی ارائه خدمت

1

صدور مجوز انتشار نشریه عمومی

17021292100

www.e-rasaneh.ir

2

صدور مجوز  انتشار نشریه داخلی

17021292101

www.e-rasaneh.ir

3

صدور مجوز چاپ آگهی های سازمان های دولتی

17021296101

www.e-rasaneh.ir

4

صدور پروانه فعالیت خبرگزاری داخلی

17021292103

www.e-rasaneh.ir

5

صدور مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

17021292102

www.e-rasaneh.ir

6

صدور پروانه فعالیت موسسات برای ارائه خدمات به نمایندگان رسانه های خارجی

17031290100

www.e-rasaneh.ir

7

ارائه ثبت گواهی ثبت پایگاه های اینترنتی ایرانی

17021294000

https://samandehi.ir

8

صدور پروانه نویسندگی مطبوعاتی و خبرنگاری

17021295000

www.e-rasaneh.ir

9

مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان رسانه های خارجی

۱۷۰۳۱۲۹۰۱۰۱

http://culture.farhang.gov.ir/press

10

مجوز فعالیت مترجمان -جهت همراهی با خبرنگاران خارجی

۱۷۰۳۱۲۹۰۱۰۳

http://culture.farhang.gov.ir/press

11

مجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر رسانه های خارجی در کشور

۱۷۰۳۱۲۹۰۱۰۶

http://culture.farhang.gov.ir/press

12

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی دیجیتال

13011299116

http://login.saramad.ir  https://www.saramad.ir/fa/home

13

صدور مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

17021291100

http://e-tablighat.ir  - http://www.ad.gov.ir/

14

صدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

17021291101

http://e-tablighat.ir/

15

صدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

17021291102

http://e-tablighat.ir

16

صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

17021291103

http://e-tablighat.ir

17

صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

17021291104

http://e-tablighat.ir

18

صدور مجوز طرحهای تبلیغاتی کالاها و خدمات

17021291106

http://e-tablighat.ir

19

صدور اجازه فعالیت دفاتر گرافیکی

17021291107

http://e-tablighat.ir

20

صدور مجوز خروج آثار و اقلام تبلیغاتی

17021287106

http://e-tablighat.ir

21

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره

13011299111

http://www.maraakez.ir

22

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره

۱۳۰۱۱۲۹۹۱۱۲

http://www.maraakez.ir

23

صدور مجوز app store ها

۱۳۰۱۱۲۸۶۱۰۳

https://samandehi.ir

24

صدور مجوز قبل از چاپ کتاب

۱۷۰۲۱۲۸۶۱۰۱

https://ketab.samandehi.ir

25

پروانه نشر

 

17021286100

https://ketab.samandehi.ir

26

صدور مجوز بعد از چاپ کتاب(اعلام وصول)

۱۷۰۲۱۲۸۶۱۰۲

https://ketab.samandehi.ir

27

موافقت نامه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

۱۳۰۱۱۲۸۸۱۰۰

http://chap.farhang.gov.ir

28

صدور پروانة تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

۱۳۰۱۱۲۸۸۱۰۱

http://chap.farhang.gov.ir

29

صدور مجوز ورود ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته

17031288103

http://chap.farhang.gov.ir

30

صدور مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته

17031288104

http://chap.farhang.gov.ir

31

صدور مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب  و بسته بندی

17021289100

http://chap.farhang.gov.ir

32

صدور مجوز طرح های روی بسته بندی کالاها

17021289101

http://chap.farhang.gov.ir

33

صدور مجوز ورود محصولات فرهنگی

۱۷۰۲۱۲۸۷۱۰۱

http://chap.farhang.gov.ir

34

صدور مجوز ترخیص محصولات فرهنگی

۱۷۰۲۱۲۸۷۱۰۲

http://chap.farhang.gov.ir

35

صدور مجوز صدور محصولات فرهنگی

۱۷۰۲۱۲۸۷۱۰۳

http://chap.farhang.gov.ir

36

صدور موافقت اصولی جهت احداث مجتمع سینمایی

15021300100

http://mojavezcinema.ir/

37

صدورمجوزتأسیس مرکزپشتیبانی فنی سینمایی وسمعی بصری-استودیو سینمایی

۱۳۰۱۱۲۹۹۱۰۴

http://mojavezcinema.ir/

38

صدور مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

۱۸۰۸۱۳۰۲۱۰۰

http://mojavezcinema.ir/

39

صدور پروانه نمایش آنونس مواد تبلیغاتی

17031298106

http://mojavezcinema.ir/

40

صدور پروانه نمایش نمونه( آنونس) فیلم سینمایی

17031298105

http://mojavezcinema.ir/

41

صدور مجوز موسسه تحقیق، پژوهش و نگارش فیلم نامه

13011299100

http://mojavezcinema.ir/

42

صدور مجوز توسعه دوره ها برای آموزشگاه آزاد سینمایی

۱۸۰۵۱۳۰۲۱۰۱

http://mojavezcinema.ir/

43

صدور مجوز تأسیس مؤسسه تولید و تامین بازیهای رایانه ای

13011299117

http://mojavezcinema.ir/

44

صدور مجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای سینمایی

13011299101

http://mojavezcinema.ir/

45

صدور پروانة ساخت فیلم سینمایی

17031298100

http://mojavezcinema.ir/

46

صدور پروانه ساخت فیلم ویدیویی

17031298101

http://mojavezcinema.ir/

47

صدور پروانة فعالیت سالن نمایش فیلم

17031300101

http://mojavezcinema.ir/

48

صدور کارت مدیریت سینماها

13011300102

http://mojavezcinema.ir/

49

صدور پروانة مالکیت فیلم سینمایی

17031298102

http://mojavezcinema.ir/

50

صدور مجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای غیرسینمایی(ویدئویی)

13011299102

http://mojavezcinema.ir/

51

صدور مجوز تاسیس موسسه ویدیو رسانه

13011299103

http://mojavezcinema.ir/

52

صدور مجوز طرحهای تبلیغاتی فیلمهای نمایش خانگی و سینمایی

17021291105

http://mojavezcinema.ir/

53

صدور پروانة نمایش فیلم سینمایی

17031298104

http://mojavezcinema.ir/

54

صدور پروانه مالکیت و نمایش فیلم ویدیویی( ویژه مراکز خاص)

17031298103

http://mojavezcinema.ir/

55

صدور پروانة نمایش ویدئویی ویژه  شبکة نمایش خانگی

17031298107

http://mojavezcinema.ir/

56

صدور گواهی ثبت نرم افزار فرهنگی

۱۷۰۲۱۳۱۰۱۰۰

http://login.saramad.ir

57

صدور کارت صلاحیت تدریس

۱۳۰۱۱۳۰۸۱۰۲

http://aes.farhang.gov.ir/Pages/default.aspx

58

صدور مجوز آهنگ های پیشواز

۱۷۰۲۱۳۱۰۱۰۶

https://samandehi.ir/Pages/HomePage.aspx

59

صدور مجوز انتشار آثار صوتی

17031299109

http://taraneh.farhang.gov.ir/companylic/home.seam

60

صدور مجوز انتشار کتاب گویا

۱۷۰۳۱۲۹۹۱۱۰

http://taraneh.farhang.gov.ir/audiobooklic/home.seam

61

صدور پروانه فعالیت موسسه فرهنگی قران و عترت

17041299115

https://www.ghoran.ir

 62  صدور پروانه اجرای نمایش های صحنه ایی ، تعزیه و خیابانی
 17021306000  https://sso.farhang.gov.ir
 63 صدور مجوز تاسیس نگارخانه
 17021305000   https://sso.farhang.gov.ir
 64  صدور مجوز نصب مجسمه ، یادمان و علایم و نشانه ها
 17021304000   https://sso.farhang.gov.ir
 65  صدور مجوز آموزشگاه آزاد هنری
 18081308000   https://sso.farhang.gov.ir
 66  صدور مجوز دوره های آموزش استاندارد های مهارتی (کاردانش و آزاد )
 18051307000 https://azmoonehonar.ir