اطلاعات مدیران

 

اطلاعات مدیران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان

ایمیل سازمانی

شماره تماس محل کار

تاریخ انتصاب

تحصیلات

نوع استخدام

عنوان پست

نام واحد سازمان فعلی

نام خانوادگی

نام

ردیف

 modirkol.hormozgan@farhangmail.ir

076-33446545-46

97/10/26

فوق لیسانس ادبیات نمایشی

رسمی

مدیرکل

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

کمالی زرکانی

رضا

1

 moavenatemali.hormozgan@farhangmail.ir

076-33446545-46

93/6/31

لیسانس حسابداری

رسمی

معاون اداری مالی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

بندرعباسی غلامی

علی

2

moavenatefarhangi.hormozgan@farhangmail.ir

076-33446545-46

97/11/6

لیسانس حقوق قضایی

رسمی

معاون فرهنگی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

ارشیا

صادق

3

cinamaei.hormozgan@farhangmail.ir

076-33446545-46

98/7/15

لیسانس مدیریت دولتی

رسمی

معاون هنری و سینمایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

محسنی

حسین

4

herasat.hormozgan@farhangmail.ir
 076-33446541  92/11/1  لیسانس گرافیک
 رسمی  رئیس حراست

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

 دمادم  مهران  5
mali.hormozgan@farhangmail.ir  076-33446541  78/2/10  لیسانس حسابداری
 آزمایشی
 مسئول امور مالی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

 باوقار
 سمیه
 6
kargozini.hormozgan@farhangmail.ir 076-33446541  75/6/24  دیپلم  رسمی
 مسئول امور اداری 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

 شجاعی
 زینب
 7
jarideh.hormozgan@farhangmail.ir 076-33446541  82/6/11  لیسانس ادبیات
 رسمی
 رئیس گروه امور فرهنگی و رسانه

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

 جلالی
 فرخنده
 8
cinamaei.hormozgan@farhangmail.ir

076-33446545-46

93/9/17

فوق دیپلم فیلمسازی

قراردادی

سرپرست امور سینمایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

سالاری

خوبیار

9

omorehonari.hormozgan@farhangmail.ir

076-33446545-46

97/4/10

لیسانس نمایش کارگردانی

پیمانی

سرپرست امور هنری

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

داوری

مصیب

10

omorefarhangi.hormozgan@farhangmail.ir

076-33446545-46

92/5/25

لیسانس علوم ارتباطات

قراردادی

سرپرست امور فرهنگی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

غنی زاده

امیر

11

bodjeh.hormozgan@farhangmail.ir  

076-33446545-46

 78/4/13  لیسانس حسابداری
 رسمی
 مسئول بودجه

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

 ذاکری  لیلی
 12
 omrani.hormozgan@farhangmail.ir  076-33446545-46  81/5/14 لیسانس مدیریت امور فرهنگی
قراردادی
مسئول طرح های عمرانی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

 صابری صمد
 13
matboat.hormozgan@farhangmail.ir
 076-33446545-46  94/12/12  فوق لیسانس تاریخ ایران اسلامی
 رسمی
 مسئول پژوهش

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

 میردادی
 محمد
 14
Amoozesh.hormozgan@farhangmail.ir  076-33446545-46  84/6/1  لیسانس حقوق قضایی
 قراردادی
 مسئول آموزش

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

 محمد حسینی
 گوهر
 15
Eshteghal.hormozgan@farhangmail.ir
 076-33446545-46  84/2/1  لیسانس حسابداری
 رسمی
 کارشناس اشتغال

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

 کاظمی
 عقیل
 16
ravabet.hormozgan@farhangmail.ir
 076-33446545-46  86/11/1  لیسانس تاریخ
 رسمی
 مسئول روابط عمومی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

 نیرومند
 مهدی  17
ghorani.hormozgan@farhangmail.ir
 076-33446545-46  85/9/18  دیپلم
 قراردادی
 سرپرست گروه قران و عترت

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

 رجبیان
مصطفی
 18
arzyabi.hormozgan@farhangmail.ir  076-33446545-46  94/12/22  فوق لیسانس فناوری پزشکی
 پیمانی  کارشناس ارزیابی و عملکرد

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

 ذاکری
المیرا
 19
rayaneh.hormozgan@farhangmail.ir
 076-33446545-46  85/8/30  لیسانس کامپیوتر مهندسی نرم افزار
 قراردادی  مسئول رایانه

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

 سلمانی
فرزانه 
 20
 Bastak.hormozgan@farhangmail.ir

076-44321290

96/1/14

لیسانس مدیریت فرهنگی

قراردادی

سرپرست اداره

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بستک

دادوند

داوود

21

 khamir.hormozgan@farhangmail.ir

076-33221658

076-33224007

95/1/14

سطح دو حوزوی

رسمی

سرپرست اداره

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرخمیر

قنبری

کاظم

22

 lenge.hormozgan@farhangmail.ir

076-44222737

98/7/8

لیسانس علوم اجتماعی

قراردادی

سرپرست اداره

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرلنگه

امیری

وحید

23

 hormoz.hormozgan@farhangmail.ir

076-35322951

98/8/5

لیسانس کامپیوتر

رسمی

سرپرست نمایندگی

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جزیره هرمز

سلامتی هرمزی

مهدی

24

 Hajiabad.hormozgan@farhangmail.ir

076-35423931

96/9/8

لیسانس فلسفه

رسمی

رئیس اداره

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان حاجی آباد

قاسم زاده

کاظم

25

 abomosa.hormozgan@farhangmail.ir

076-35623585

89/8/9

سطح دو حوزوی

رسمی

رئیس اداره

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ابوموسی

حسنی

شیرزاد

26

 Minab.hormozgan@farhangmail.ir

076-42224199

94/4/2

لیسانس مدیریت امور فرهنگی

رسمی

رئیس اداره

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب

اوژند

رضا

27

 Cirik.hormozgan@farhangmail.ir

076-42375208

076-42374259

92/4/15

لیسانس حسابداری

پیمانی

مسئول نمایندگی

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سیریک

کریمی زاده

مصطفی

28

 Rodan.hormozgan@farhangmail.ir

076-42883193

076-42881960

93/9/11

لیسانس تاریخ

قراردادی

سرپرست اداره

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودان

محمود زاده

جلیل

29

 Jask.hormozgan@farhangmail.ir

076-42521537

92/4/15

لیسانس دینی و عربی

قراردادی

سرپرست اداره

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جاسک

لشکری زاده

عبدالرحمن

30

 Parsiyan.hormozgan@farhangmail.ir

076-44624511

92/4/15

سطح دو حوزوی

رسمی

سرپرست اداره

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پارسیان

شیبانی

عبدالرضا

31