اطلاعات مدیران

اطلاعات مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شماره تماس محل کار

تاریخ انتصاب

تحصیلات

نوع استخدام

عنوان پست

نام واحد سازمان فعلی

نام خانوادگی

نام

ردیف

076-33446545-46

97/10/26

فوق لیسانس ادبیات نمایشی

رسمی

مدیرکل

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

کمالی زرکانی

رضا

1

076-33446545-46

93/6/31

لیسانس حسابداری

رسمی

معاون اداری مالی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

بندرعباسی غلامی

علی

2

076-33446545-46

97/11/6

لیسانس حقوق قضایی

رسمی

معاون فرهنگی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

ارشیا

صادق

3

076-33446545-46

98/7/15

لیسانس مدیریت دولتی

رسمی

معاون هنری و سینمایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

محسنی

حسین

4

076-33446545-46

93/9/17

فوق دیپلم فیلمسازی

قراردادی

سرپرست امور سینمایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

سالاری

خوبیار

5

076-33446545-46

97/4/10

لیسانس نمایش کارگردانی

پیمانی

سرپرست امور هنری

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

داوری

مصیب

6

076-33446545-46

92/5/25

لیسانس علوم ارتباطات

قراردادی

سرپرست امور فرهنگی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

غنی زاده

امیر

7

076-44321290

96/1/14

لیسانس مدیریت فرهنگی

قراردادی

سرپرست اداره

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بستک

دادوند

داوود

8

076-33221658

076-33224007

95/1/14

سطح دو حوزوی

رسمی

سرپرست اداره

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرخمیر

قنبری

کاظم

9

076-44222737

98/7/8

لیسانس علوم اجتماعی

قراردادی

سرپرست اداره

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرلنگه

امیری

وحید

10

076-35322951

98/8/5

لیسانس کامپیوتر

رسمی

سرپرست نمایندگی

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمز جزیره

سلامتی هرمزی

مهدی

11

076-35423931

96/9/8

لیسانس فلسفه

رسمی

رئیس اداره

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان حاجی آباد

قاسم زاده

کاظم

12

076-35623585

89/8/9

سطح دو حوزوی

رسمی

رئیس اداره

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ابوموسی

حسنی

شیرزاد

13

076-42224199

94/4/2

لیسانس مدیریت امور فرهنگی

رسمی

رئیس اداره

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب

اوژند

رضا

14

076-42375208

076-42374259

92/4/15

لیسانس حسابداری

پیمانی

مسئول نمایندگی

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سیریک

کریمی زاده

مصطفی

15

076-42883193

076-42881960

93/9/11

لیسانس تاریخ

قراردادی

سرپرست اداره

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودان

محمود زاده

جلیل

16

076-42521537

92/4/15

لیسانس دینی و عربی

قراردادی

سرپرست اداره

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جاسک

لشکری زاده

عبدالرحمن

17

076-44624511

92/4/15

سطح دو حوزوی

رسمی

سرپرست اداره

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پارسیان

شیبانی

عبدالرضا

18