فروش 180 میلیون تومانی در طرح پاییزه کتاب هرمزگان [ خبرگزاری فارس هرمزگان - ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ]
آغاز جشنواره تئاتر هرمزگان با شرایط کرونایی [ خبرگزاری فارس هرمزگان - ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ]
آغاز پاییزه کتاب 99 در هرمزگان از 24 آبان [ خبرگزاری فارس هرمزگان - ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ]
رونمایی از 6 آثار مؤلفان بومی سیریک [ خبرگزاری فارس - ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ]