• فرم تماس شماره

* : ضروری
  • اطلاعات تماس با اداره

آدرس: بندر عباس بلوار پاسداران چهار راه فرهنگ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

 

تلفن:3 و٠٧٦٣٣٥٥٠٤٣٢

 

نمابر: 07633554888

 

پست الکترونیکی: ershadehormozgan@yahoo.com